Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu www.uaw.suprabrokers.pl

W związku z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Supra Brokers S.A. przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki. W Supra Brokers S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@suprabrokers.pl, telefonicznie: 785 839 276.      
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko,  stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek w przypadku uczestniczenia w szkoleniach.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Supra Brokers S.A. w celu: 
 4. marketingu usług własnych, przeprowadzania badań satysfakcji - na podstawie  dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku jej wyrażenia - art.  6    1a  RODO,
 5. przekazania danych osobowych spółce DF Finance sp. z o.o., Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław w celu zainicjowania kontaktu w kontekście przekazania oferty ubezpieczeniowej, w tym ofert ubezpieczeniowych dostępnych na stronie www.medisurance.dfinance.pl - na podstawie  dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku jej wyrażenia - art.  6    1a  RODO,
 6. korzystania z usług oferowanych na portalu www.uaw.suprabrokers.pl, w szczególności możliwości uczestnictwa w szkoleniach, dostępu do materiałów tam się znajdujących, przekazywania informacji o planowanych szkoleniach - na podstawie art. 6 usta 1 lit b RODO,
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług własnych oraz przeprowadzania badań satysfakcji oraz przekazania danych spółce DF Finance sp. z o.o., niniejsza zgoda może być w każdym czasie cofnięta, w tym celu należy wysłać informacje o jej cofnięciu na adres: centrala@suprabrokers.pl.
  3. usunięcia konta przez użytkownika portalu www.uaw.suprabrokers.pl w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu związanych z korzystaniem usług oferowanych.
  1. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom  oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna.
  2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.